شيار زن

شیار زن

شیار زن
کد سفارش: 285.161
مدل : M1709FR
قطر دیسک برش و سنگ زنی: 130 میلی متر
سرعت چرخش : 10000 RPM
توان: 1400 وات
وزن: 3.7 کیلوگرم

More Information

شیار زن

شیار زن
کد سفارش: 06047501
مدل : 1400MSF
قطر دیسک برش و سنگ زنی: 140 میلی متر
سرعت چرخش : 7500 RPM
توان: 1400 وات
وزن: 3.7 کیلوگرم

More Information

شیار زن

شیار زن
کد سفارش: 329673
مدل : MS 1706 FR Set
قطر دیسک برش و سنگ زنی: 140 میلی متر
سرعت چرخش : 7500 RPM
توان: 1400 وات
وزن: 4.6 کیلوگرم

More Information

دستگاه شيار و خط زنی انواع سنگ

دستگاه شيار و خط زنی انواع سنگ
کد سفارش: 254.175
مدل : BED 69
توان: 1200 وات
سرعت: 3500 – 10000 دور در دقیقه
وزن: 15/5 کیلوگرم

More Information