دريل برقی و بتن كن

دریل برقی و بتن کن

کد سفارش:
مدل : 800PE
توان: وات
سرعت: دور در دقیقه
وزن: 2.8 کیلوگرم

More Information

دریل سوراخکاری

دریل سوراخکاری
کد سفارش: 04200101
مدل : 850BM-2
توان: 850 وات
سرعت: 0-3000 دور در دقیقه
وزن: 2.3 کیلوگرم

More Information

دریل سوراخکاری

دریل سوراخکاری
کد سفارش: 04180111
مدل : 650BS QuiXS
توان: 650 وات
سرعت: 0-3200 دور در دقیقه
وزن: 1.7 کیلوگرم

More Information

دریل سوراخکاری

دریل سوراخکاری
کد سفارش: 04190101
مدل : 850SB-2
توان: 850 وات
سرعت: 0-3000 دور در دقیقه
وزن: 2.3 کیلوگرم

More Information

دریل

دریل
کد سفارش: 04100610
مدل : 550SBLR-1
توان: 550 وات
سرعت: 0-3300 دور در دقیقه
وزن: 1.7 کیلوگرم

More Information

دريل برقی و بتن كن

دريل برقی و بتن كن
کد سفارش:
مدل : PK710SBPLUS
: ولتاژ 220-230
: توان 710
قدرت ضربه: 0.3000
وزن: 1.9

More Information

دریل برقی و بتن کن 36BPS

دریل برقی و بتن کن 36BPS

More Information

دریل برقی و بتن کن

دریل برقی و بتن کن
کد سفارش: 12 06 0501
مدل : 360 BPS BiPower
توان: وات
:سرعت دور در دقیقه
وزن 4,9 کیلو گرم
کد سفارش: 307.831
مدل : BRL 721 VE
: توان ورودی 765 وات
: توان خروجی 420 وات
سرعت: در دقیقه 2500
وزن: 2 کیلوگرم

More Information

چکش تخریب

چکش تخریب
کد سفارش: 04283902
مدل : 1300ABH
قطر مته: 30 میلیمتر
قدرت ضربه: 40 ژول
توان: وات 1300
وزن: کیلوگرم 15

More Information

بتن كن

بتن كن
کد سفارش: 04284502
مدل : 800 PSE QuiXS Set
توان: 800 وات
سرعت: 0-1000 دور در دقیقه
وزن: 3.0 کیلوگرم

More Information

12