میخکوب(N24.64 – F16.64)

خرید محصول
  • مدل : N24.64 (F16.64)
  • ساخت تایوان
  • مشخصات ابزار :
  • ظرفیت بارگیری :۱۰۰ دستگاه
  • فشار : ۷-۴ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع
  • عرض : ۸۰ میلیمتر
  • ارتفاع : ۲۷۰ میلیمتر
  • طول : ۳۲۰ میلیمتر
  • وزن : ۲/۱ کیلوگرم
  • مشخصات میخ :
  • طول :  ۶۴-۲۰ میلیمتر
  • عرض : ۱/۶ میلیمتر
  • ضخامت : ۱/۴ میلیمتر

 • موارد استفاده : ساخت دیوارهای چوبی . کلاف های چوب .
  زهوارهای چوبی . دوختن رویه های چوب .
  پوشاندن سطح با چوب . دوختن لبه های کارهای
  چوبی و دکوراسیون