میخکوب(N24.50 – F16.50)

خرید محصول
  • مدل : N24.50 (F16.50)
  • ساخت تایوان
  • مشخصات ابزار :
  • ظرفیت بارگیری :۱۰۰ دستگاه
  • فشار : ۷-۴  کیلوگرم بر سانتیمتر مربع
  • عرض : ۷۷ میلیمتر
  • ارتفاع : ۲۷۰ میلیمتر
  • طول : ۳۱۰ میلیمتر
  • وزن : ۲/۱۸ کیلوگرم
  • مشخصات میخ :
  • طول :  ۵۰-۲۰ میلیمتر
  • عرض : ۱/۶ میلیمتر
  • ضخامت : ۱/۴ میلیمتر

 • موارد استفاده : ساخت دیوارهای چوبی . کلاف های چوب .
  زهوارهای چوبی . دوختن رویه های چوب .
  پوشاندن سطح با چوب . دوختن لبه های کارهای
  چوبی و دکوراسیون