میخکوب (N96/64)

خرید محصول
  • مدل :N96/64
  • ساخت تایوان
  • معادل سوماک : T-64
  • مشخصات ابزار :
  • ظرفیت بارگیری :۸۰ دستگاه
  • فشار : ۸-۴/۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع
  • عرض : ۹۲ میلیمتر
  • ارتفاع : ۳۰۵ میلیمتر
  • طول : ۳۰۵ میلیمتر
  • وزن : ۲/۶۵ کیلوگرم
  • مشخصات میخ :
  • طول : میلیمتر
  • عرض : ۲/۵ میلیمتر
  • ضخامت : ۲/۵ میلیمتر

 • موارد استفاده : تخته کوبی . در و پنجره سازی . کابینت