سمباده دستی-تر و خشک ۱۰۷۲MW

    • مدل : ۱۰۷۲MW
    • ابعاد سمباده :  ۱۰۰x70x25